Els alumnes de primària espanyols, per sota de la mitjana europea

EFE. Madrid

riEl professorat és optimista i està convençut que un canvi "tan rotund" no es durà a terme. DAVID BORRAT

Els alumnes espanyols de quart de primària (9 anys) estan per sota de la mitjana de la Unió Europea (UE) i dels països de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) en lectura, matemàtiques i ciències. Aquesta informació es desprèn d’un estudi de competències sobre aquestes assignatures fet per l’organisme internacional IEA, publicat avui i donat a conèixer pel ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

En aquestes proves, similars a la de PISA −l’estudi que fa l’OCDE a nens de 15 anys−, s’han avaluat les competències en lectura de 8.580 alumnes espanyols de 312 centres (255.000 estudiants de 48 països), i 4.183 estudiants de 151 centres en matemàtiques i ciències (261.000 estudiants de 63 països de tot el món).

La mostra de lectura, que s’anomena PIRLS, ha estat més extensa que la de matemàtiques i ciències o TIMSS, perquè Andalusia i les Canàries l’han ampliat a més nens.

Les dues proves, que es van fer entre el març i abril del 2011, mostren que Espanya obté en lectura 513 punts −per sobre del punt de referència dels 48 països, que se situa en els 500 punts−. Tanmateix, aquest registre està per sota de la mitjana dels 25 països que pertanyen a l’OCDE, que arriba als 538 punts, mentre que la mitjana de la UE se situa en 534 punts. Les puntuacions més altes en lectura les aconsegueix Hong-Kong (571), la Federació Russa (568) i Finlàndia (568).

En matemàtiques, Espanya obté 482 punts. Se situa per sota de la mitjana de 500 punts dels 63 països avaluats, i també per sota de les mitjanes de l’OCDE (522) i de la UE (519). En aquest àmbit, els resultats més alts els han aconseguit Hong Kong-Xina (602), Irlanda del Nord (562) i la comunitat flamenca de Bèlgica (549).

Respecte a Ciències, Espanya obté 505 punts, per sobre de la mitjana internacional (500), però per sota de l’OCDE (523) i de la UE (521). Els països amb millor rendiment en ciències són Finlàndia (570) i la Federació Russa (552).

Les proves de la IEA mostren que Espanya té menys estudiants excel·lents i més alumnes endarrerits que l’OCDE. Un repàs històric mostra que els resultats espanyols, pel que fa a la lectura, s’han mantingut estables en els 513 punts entre el 2006 i el 2011, però en matemàtiques i ciències la comparació ha estat més difícil, perquè l’anterior prova en què va participar Espanya va ser el 1995 i, a més, es van avaluar els alumnes de l’antic vuitè d’EGB, no als de quart de primària, com ara.

Els resultats mostren que en matemàtiques, Espanya va assolir els mateixos resultats els anys 1995 i 2011, i en ciències, el descens ha estat de 12 punts −de 517 punts el 1995 a 505 el 2011.

1 comentari

  • Pepi Feliu

    30/04/2013 20:19

    Quan aquests alumnes arribin a secundària, es trobaran amb més alumnes a cada aula, (de 30 a 36), amb els problemes que comporta l’adolescència, amb un retard que cada vegada es va fent més gran, amb cada vegada més diferències entre els “bons” i els que no ho són, amb un programa massa extens, tant en matèries com en continguts, etc.
    Si no es posa remei a l’inici, dificilment millorarà la ESO…