El 70% dels professors de la UdL no imparteixen el mínim d’hores lectives exigides

La Sindicatura de Comptes ha fet públic que només un 30% dels professors de a Universitat de Lleida (UdL) van impartir durant el curs 2008-2009 la classes que els corresponia. Són dades que s’extreuen del seu informe sobre les despeses de personal 2009 de la UdL. La resta de professorat, set de cada deu, no van arribar al mínim exigit per la normativa.

En concret, de 364 docents analitzats, un 7,7% van donar fins a un 10% menys de classes; un 27%, entre un 11% i un 30% menys; un 24%, van impartir la meitat de les que els correspon; i un 11% fins i tot van superar aquest percentatge. És més, 6 professors van donar un 71% menys de classes de les que fixa la normativa.

L’informe de la Sindicatura també posa de manifest que el programa d’incentivació de les jubilacions del personal docent i investigador funcionari va crear una nova categoria de professor emèrit no ajustada a la normativa, ja que va acabar convertint en emèrits de forma gairebé automàtica tots els professors d’entre 60 i 69 anys que ho van sol·licitar. També censura que la UdL abona al personal d’administració i serveis funcionari un complement de menjador de 42 euros al mes no previst en la normativa

La Sindicatura constata, a més, que la UdL no disposa de cap sistema de control horari del personal, de manera que no pot concloure si són correctes els imports abonats en concepte d’hores extra. Així mateix, indica que la UdL no té un procediment per a la selecció de personal amb contracte d’obres o servei per a projectes d’investigació que garanteixi el principi d’igualtat. La Sindicatura denuncia que la UdL només va publicar a la xarxa interna 7 concursos per a personal de la UdL sense permetre l’accés a persones d’altres universitats i assegura que tres docents a temps complet ocupaven simultàniament llocs de treball en altres institucions públiques.

Font: ACN

Comenta

*

(*) Camps obligatoris

L'enviament de comentaris implica l'acceptació de les normes d'ús